Konstrukcje betonowe 1

Concrete structures 1

2023Z

Kod przedmiotu11N1-KB1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, t. 1,2/3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007,2008 3) Eurokod 2:, Projektowanie konstrukcji z betonu, Cżęść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi