Konstrukcje metalowe 2

Metal structures 2

2023L

Kod przedmiotu11N1-KONMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Norma:, PN-EN 1993 "Projektowanie konstrukcji stalowych", PKN, 2007 2) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010 3) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi