Kierowanie procesem inwestycyjnym

Investment process management

2023L

Kod przedmiotu11N1-KPINW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi