Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer aided design

2024Z

Kod przedmiotu11N1-KWPROJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi