Materiały budowlane 1

Building materials 1

2021Z

Kod przedmiotu11N1-MATBUD1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stefańczyk Bogusław-red., Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane , t. tom I , Arkady, Warszawa, 2008, s. s.926. 2) Szymański Edward, Materiały Budowlane, t. tom I II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008 3) Osiecka E., Materiały Budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ( OWPW), 2005, s. s.118 4) Małolepszy J. i inni, Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH , 2010, s. 530 5) Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych , Skryp uczelniany AGH nr 1698, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi