Mechanika budowli 2

Structural mechanics 2

2023Z

Kod przedmiotu11N1-MBUD2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E. , Mechanika budowli, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej , 1993 2) Rakowski G., Kacprzyk Z. , Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005 3) Chmielewski T., Zembaty Z. , Podstawy dynamiki budowli, Arkady, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi