Mechanika budowli 1

Structural mechanics 1

2022L

Kod przedmiotu11N1-MECHBUD1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Mechanika budowli, t. 1,2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1993 2) Witkowska Z., Witkowski M., Zbiór zadań z mechaniki budowli, Skrypt Politechniki Warszawskiej, 1993 3) Cywiński Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi