Praca dyplomowa

Diploma thesis

2024Z

Kod przedmiotu11N1-MK-PRDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi