Metody obliczeniowe

Computational methods

2024Z

Kod przedmiotu11N1-MOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Majchrzak, B. Mochnacki, , Metody Numeryczne, Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy , Wydanie Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004 2) ) A. Szatkowski, J. Cichorz, , Metody Numeryczne, Podstawy teoretyczne, wyd. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2002 3) Szmelter Jan, Metody komputerowe w mechanice , Warszawa,Podstawowe wydawnictwo Naukowe, 1980 4) ) Bjorck Ake, Dahlquist Germund, Metody numericzne, Warszawa, Podstawowe wydawnictwo Naukowe, 1987 5) Rakowski G., Kacprzyk Z, Metoda elementow skonczonych w mechanice konstrukcji, wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi