Mechanika teoretyczna 2

Theoretical mechanics 2

2021L

Kod przedmiotu11N1-MTEO2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chudzikiewicz A., "Statyka budowli. t.1 Układy statycznie wyznaczalne", t. 1, PWN Warszawa, 1976 2) Cywiński Z., "Mechanika budowli w zadaniach. t. I", t. I, PWN Warszawa, 1999 3) Nowacki W., "Mechanika budowli. t. 1", t. 1, PWN Warszawa, 1974
Literatura uzupełniająca
Uwagi