Przedmiot kierunkowy do wyboru 11

2022L

Kod przedmiotu11N1-PKDW11
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi