Przedmiot kierunkowy do wyboru 14

2023L

Kod przedmiotu11N1-PKDW14
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi