Przedmiot kierunkowy do wyboru 19

2024Z

Kod przedmiotu11N1-PKDW19
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi