Przedmiot kierunkowy do wyboru 2

2022Z

Kod przedmiotu11N1-PKDW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi