Przedmiot kierunkowy do wyboru 13

2023Z

Kod przedmiotu11N1-PKDWYB13
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi