Przedmiot kierunkowy do wyboru 15

2023L

Kod przedmiotu11N1-PKDWYB15
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi