Przedmiot kierunkowy do wyboru 18

2024Z

Kod przedmiotu11N1-PKDWYB18
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi