Przedmiot kierunkowy do wyboru 3

2022Z

Kod przedmiotu11N1-PKDWYB3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi