Przedmiot kierunkowy do wyboru 5

2022Z

Kod przedmiotu11N1-PKDWYB5
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi