Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2023Z

Kod przedmiotu11N1-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów1.Przedsiębiorczość – jej źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości; 2. Przesłanki i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, postęp techniczny w przedsiębiorstwie. 3. Kierowanie i zarządzanie firmą.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i prowadzenia nowych podmiotów gospodarczych na wolnym rynku. Pokazanie istoty przedsiębiorczości, jej uwarunkowań i wpływu na gospodarkę
Literatura podstawowa1) Piasecki B. , Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 2) Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi