Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2023L

Kod przedmiotu11N1-PZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Dyżewski A., 1989r., "Technologia i organizacja budowy", wyd. Arkady, t.1/2, 2) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, 2010 r., "Technologia robót budowlanych", wyd. OWPW.
Literatura uzupełniająca
Uwagi