Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2022L

Kod przedmiotu11N1-PZII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Bratkowski,, "Poradnik kierownika budowy", t. 1,2, Arkady, 1989 2) Zbigniew Dziarnowski, Poradnik kierownika budowy",, t. 2, Arkady, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi