Rysunek techniczny budowlany

Construction technical drawing

2021L

Kod przedmiotu11N1-RYSTB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie. , Politechnika Rzeszowska, 2008 2) Mazur J.,Tofiluk A, Rysunek budowlany, WSiP, 2008 3) Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi