Technologia robót budowlanych

Technology of building works

2022L

Kod przedmiotu11N1-TRBUD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Martinek W., Książek M., "Technologia robót budowlanych - ćwiczenia projektowe", Oficyna Wydawnicza PW, 2007 2) Martinek W., Wojciechowski P., "Technologia robót budowlanych", Oficyna Wydawnicza PW, 2010 3) Dyżewski A., "Technologia i organizacja budowy", t. 1, Wydawnictwo Arkady, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi