Wytrzymałość materiałów 1

Strength of materials 1

2022Z

Kod przedmiotu11N1-WMAT1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., , Wytrzymałość materiałów, t. 1 i 2, ArkadyWytrzymałość materiałów, 1985 2) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., , Wytrzymałość materiałów, t. 1 i 2, WNT, 2003 3) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. , Wytrzymałość materiałów, PWN, 2010 4) Piechnik S., Wytrzymałość materiałów, Politechniki Krakowskiej, 2001, s. 428
Literatura uzupełniająca
Uwagi