Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Działalność inżynierska w budownictwie
2
ZAL-O
Wykład
16
Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
2
Technologie informacyjne w budownictwie
2
II - Podstawowe
Chemia
3,5
Fizyka 1
2,5
Geometria wykreślna
1,5
Matematyka 1
7
Mechanika teoretyczna 1
4
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Materiały budowlane 1
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
12
8
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
Przedmiot humanistyczno-społeczny 2
2
II - Podstawowe
Fizyka 2
3
Geologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
8
8
Matematyka 2
5
Mechanika teoretyczna 2
3,5
III - Kierunkowe
Materiały budowlane 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
16
12
Przedmiot do wyboru
3
Przedmiot do wyboru 1
2
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
16
Rysunek techniczny budowlany
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
8
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0