Budownictwo komunikacyjne

Transportation engineering

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-BKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającemechanika gruntów i fundamentowanie, budownictwo ogólne
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wydanie tematów ćwiczeń projektowych. Omówienie zasad tyczenia trasy. Krok traserski, koordynacja trasy. Omówienie zasad kształtowania drogi w planie. Prosta, łuk kołowy. Omówienie kształtowania drogi w profilu podłużnym. Spadki podłużne, łuki pionowe. Kryteria wyboru wariantu trasy. Dobór przekroju poprzecznego drogi. Spadki poprzeczne. Omówienie szczegółowych zasad projektowania łuku poziomego i krzywych przejściowych. Spadki poprzeczne na łuku i krzywej przejściowej, rampa. Obliczanie bilansu robót ziemnych i transportu mas. Obliczenie konstrukcji nawierzchni drogowej.
Opis wykładówCharakterystyka infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Ruch drogowy i jego pomiary. Prognozowanie ruchu drogowego. Zasady geometrycznego projektowania dróg. Kształtowanie drogi w planie i profilu. Przepustowość dróg i skrzyżowań. Rodzaje nawierzchni drogowych. Drogi gruntowe. Nawierzchnie bitumiczne. Nawierzchnie betonowe. Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych. Utrzymanie dróg i ulic. Wyposażenie dróg i ulic. Węzły drogowe. Drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowych zagadnień dotyczących inżynierii drogowej, dotyczących projektowania dróg, organizacji ruchu drogowego oraz utrzymania dróg
Literatura podstawowa1) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 2) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 3) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 4) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak