Budownictwo komunikacyjne

Transportation engineering

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-BKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała
Literatura uzupełniająca
Uwagi