Konstrukcje betonowe 2

Concrete structures 2

2020L

Kod przedmiotu2811S1-KB2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knauff M., „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2",, t. , Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 2) Knauff M. (koordynator) i inni, „Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych, t. , Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław., 2006, s. 3) Knauff M., Golubińska A., Knyziak P., "Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń", t. , Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013, s. 4) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2006, s. 5) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2007, s. 6) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2007, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi