Materiały budowlane 1

Building materials 1

2018Z

Kod przedmiotu2811S1-MATEBUD1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymański E., Materiały Budowlane Część 1, t. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 2) Szymański E., Materiały Budowlane Część 2, t. , WSiP, 2002, s. 3) Osiecka E., Materiały Budowlane. Spoiwa mineralne. Kruszywa, t. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 4) Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, t. , Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, 2000, s. 5) Małolepszy J. i inni, Materiały Budowlane. Podstawy technologii i metody badań, t. , AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi