Przedmiot kierunkowy do wyboru 6

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-PKDW6
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi