Przedmiot kierunkowy do wyboru 19

2021Z

Kod przedmiotu2811S1-PKDWYB19
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi