Rysunek techniczny budowlany

Technical drawing in civil engineering

2018L

Kod przedmiotu2811S1-RTB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M, Rysunek techniczny w budownictwie, Politechnika Rzeszowska, 2008 2) Mazur J.,Tofiluk A, Rysunek budowlany, WSiP , 2008 3) Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi