Ergonomia

Ergonomics

2019L

Kod przedmiotu2800SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) ., 1) TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA , ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, t. --, Politechnika Krakowska, 2015, 2015, s. -- 2) IGNAC-NOWICKA J., Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady. , t. --, Politechnika Śląska, 2017, s. -- , ., .
Literatura uzupełniająca1) ., wyd. ., 1) Batogowska A., Podstawy ergonomii, t. , wyd. WSP Olsztyn, 1998, s. 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, t. , wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 3) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, t. , wyd. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998, s. 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, t. , wyd. Wyd. Politechniki Poznańskiej., 2006, s. , .r., tom
Uwagi