Budownictwo komunikacyjne

Transportation engineering

2020Z

Kod przedmiotu2811S1-BKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 2) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 3) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała 4) Baumsz E., Domaradzki J., Rolla S,, Budowa dróg, t. 1, Warszawa WSiP, 1981, s. cała
Literatura uzupełniająca
Uwagi