Ekonomika budownictwa 1

Economics of civil engineering 1

2021Z

Kod przedmiotu2811S1-EBUDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z.Kowalczyk, J.Zabielsk, Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie , WSIP, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi