Fizyka 1

Physics 1

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-FIZ1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneanaliza matematyczna na poziomie akademickim
Opis ćwiczeńElementy mechaniki klasycznej. Ciepło. Fizyka molekularna. Grawitacja. Optyka.
Opis wykładówPodstawy mechaniki klasycznej. Grawitacja. Elementy termodynamiki. Mechanizmy transportu energii i ciepła. Elementy hydrodynamiki. Elementy akustyki.
Cel kształceniaRozumienie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w budownictwie; umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym.
Literatura podstawowa1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN, 2007 2) J. Orear, Fizyka, WNT, 1995 3) M. S. Cedrik, Zadania z fizyki, PWN, 1981 4) J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, WNT, 2008 5) R. Drabent, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013 6) H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca1) T. Dryński, wyd. PWN, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, 1977r., tom 2) J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, wyd. PWN, Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, 1976r., tom 3) J. Walker, wyd. PWN, Podstawy fizyki: zbiór zadań, 2005r., tom 4) Cz. Bobrowski, wyd. WNT, Fizyka - krótki kurs, 2007r., tom
UwagiGrupy laboratoryjne max. 14 os.