Fizyka 2

Physics 2

2019L

Kod przedmiotu2811S1-FIZ2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN, 2007 2) J. Orear, Fizyka, WNT, 1995 3) M. S. Cedrik, Zadania z fizyki, PWN, 1981 4) J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, WNT, 2008 5) R. Drabent, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013 6) H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi