Geologia

Geology

2019L

Kod przedmiotu2811S1-GEOLOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Allen P., A., „Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi” , Wyd. PWN W-wa, 2000, s. 100 2) Jaroszewski W. i inn., „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej” , Wyd. Geol., W-wa, 1986 , s. 100 3) Książkiewicz M., „Geologia dynamiczna”, Wyd. Geol., W-wa,, 1972, s. 100
Literatura uzupełniająca
Uwagi