Geometria wykreślna i rysunek techniczny

Descriptive geometry and technical drawing

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-GWIRTECH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia realizowane są w formie zajęć rysunkowo-projektowych, podczas których studenci wykonują prace z zakresu podstawowych zagadnień inżynierskich występujących w rysunku technicznym architektoniczno-budowlanym i konstrukcyjnym oraz geometrii wykreślnej. Pracą końcową jest rysunek rzutu poziomego domu jednorodzinnego, zawierający elementy rysunkowego kodu inżynierskiego.
Opis wykładówWykłady obejmują podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego oraz rysunku konstrukcyjnego obowiązującego w budownictwie oraz z zakresu geometrii wykreślnej podstawowe metody odwzorowania elementów w przestrzeni.
Cel kształceniaPrzygotowanie merytoryczne do kształcenia się na kierunku budownictwo i późniejszego wykonywania zawodu.
Literatura podstawowa1) Samujłłowie H., J., Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie, Arkady, 1987 2) Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi