Hydraulika i hydrologia

Hydraulics and hydrology

2019L

Kod przedmiotu2811S1-HYDIHYD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, budownictwo ogólne
Wymagania wstępnestudent powinien posiadać wiedzę w zakresie matematyki i budownictwa ogólnego
Opis ćwiczeńSiły działające w płynach. Parcie - metoda analityczna i wykreślna. Parcie na ściany płaskie i zakrzywione. Metoda analizy ruchu płynów Lagrange'a i Eulera. Linie prądu. Równanie Bernoulliego. Podobieństwo zjawisk przepływowych. Ustalony i nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika. Uderzenie hydrauliczne. Ruch jednostajny. Ruch spokojny i rwący. Przelewy. Powierzchniowy dział wodny. Charakterystyka fizyczna zlewni. Hortonowska klasyfikacja cieków. Jeziora. Wody podziemne.
Opis wykładówPłyn jako ośrodek ciągły. Właściwości fizyczne płynów. Ciecz doskonała. Elementy hydrostatyki. Równanie równowagi płynu. Kinematyka płynów. Metody analizy ruchu płynów. Dynamika płynów doskonałych. Elementy teorii płynu nielepkiego. Dynamika płynów rzeczywistych. Elementy teorii laminarnej warstwy przyściennej i teorii ruchu turbulentnego. Ruch cieczy w przewodach zamkniętych. Ruch cieczy w kanałach otwartych. Wody w gruncie, filtracja. Cykl hydrologiczny. Bilans wodny zlewni. Przepływ w korytach rzek. Termika wybranych procesów hydrologicznych. Zlewnia i odpływ ze zlewni. Transport rumowiska. Modelowanie w hydrologii.
Cel kształceniaZapoznanie się na poziomie podstawowym z zagadnieniami ruchu cieczy w środowisku.
Literatura podstawowa1) Jaworowska B i in., Hydraulika i hydrologia, , Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2008 2) Mitosek M., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2007
Literatura uzupełniająca1) Orzechowski Z., wyd. WNT, Mechanika płynów w inżynierii środowiska, 2001r., tom
Uwagi