Instalacje budowlane

Buildings installations

2020Z

Kod przedmiotu2811S1-INSBUD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającehydraulika, fizyka,budownictwo ogólne
Wymagania wstępneznajomość zagadnień budownictwa ogólnego i rys. technicznego
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń omówione zostaną wiadomości niezbędne do nauki projektowania i wykonania instalacji ogrzewczych w budynkach. Ponadto wykonany zostanie projekt instalacji ogrzewczej budynku jednorodzinnego w programie AutoCad.
Opis wykładówW wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zasady projektowania i wykonania instalacji ogrzewczych. Instalacje dotyczą budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Omawia się wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Zwraca się uwagę na stosowanie nowoczesnych i ekologicznych sposobów ogrzewania budynków. Ponadto celem wykładów jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi materiałami stosowanymi w ogrzewnictwie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad projektowania i wykonywania instalacji ogrzewczych.
Literatura podstawowa1) Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, Poradnik Ogrzewanie + klimatyzacja, EWFE, 1994 2) Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik, Ogrzenictwo, wentylacja, klimatyzacja, WSiP, 1995 3) Babiarz B., Szymański W., Ogrzewnictwo, Politechnika Rzeszwska, 2010 4) Recknagel H., Schramek E., Ogrzewnictwo wentylacja, Omni Scala, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi