Konstrukcje betonowe 1

Concrete structures 1

2021Z

Kod przedmiotu2811S1-KB1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów i mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńProjekt stropu płytowo-żebrowego. Obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów, rysunki konstrukcyjne.
Opis wykładówWłaściwości betonu i stali oraz zasady ich współpracy. Wymiarowanie i nośność na zginanie przekrojów prostokątnych oraz teowych. Trwałość konstrukcji i zasady rozmieszczania zbrojenia. Ścinanie, rysy i ugięcia.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami teorii żelbetu i obowiązującymi normami w celu uzyskania przez nich umiejętności projektowania prostych konstrukcji żelbetowych.
Literatura podstawowa1) Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, t. 1,2/3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007,2008 3) Eurokod 2:, Projektowanie konstrukcji z betonu, Cżęść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Kobiak J. Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, t. 1,2/4, Arkady, 1984,1987 2) Knauff M. i inni, Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, DWE, 2006
Uwagi