Konstrukcje betonowe 2

Concrete structures 2

2021L

Kod przedmiotu2811S1-KB2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2007 2) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2006 3) Knauff M., „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2",, Wydawnictwo Naukowe, 2012 4) Knauff M. (koordynator) i inni, „Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław., 2006 5) Knauff M., Golubińska A., Knyziak P., "Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń", Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013 6) Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2", t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi