Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer aided design

2022Z

Kod przedmiotu2811S1-KWP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G.Rakowski, Z.Kacprzyk, "Metoda Elementów Skończonych.", Oficyna wydawnicza PW, W-Wa, 2005 2) O.C.Zienkiewicz, "Metoda elementów skończonych." ., Arkady, W-wa, 1972 3) Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki , BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 4) Andrzej Tomana, BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, Builder, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi