Matematyka 1

Mathematics 1

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-MAT1
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Definicje, twierdzenia, wzory., GiS, 2002 2) T Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, GiS, 2002 3) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2002 4) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, GiS, 2002 5) W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II,, PWN, 1986 6) W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi