Matematyka 2

Mathematics 2

2019L

Kod przedmiotu2811S1-MAT2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2012 2) M. Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, GiS, 2012 3) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2012 4) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Przykłady i zadania, GiS, 2012 5) M. Gewert, Z.Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania, GiS, 2011 6) W. Stankiewicz , Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I , PWN, 1986 7) W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część II , PWN, 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi