Materiały budowlane 2

Building materials 2

2019L

Kod przedmiotu2811S1-MATBUDII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymański E. , Materiały Budowlane Część 1, t. , Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 2) Szymański E. , Materiały Budowlane Część 2, t. , WSiP, 2002, s. 3) Osiecka E., Materiały Budowlane. Spoiwa mineralne. Kruszywa, t. , Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 4) Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, t. , Skrypt uczelniany AGH nr 1698, 2000, s. 5) Małolepszy J. i inni, Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, t. , AGH Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 6) , , t. , , , s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi