Materiały budowlane 1

Building materials 1

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-MATEBUD1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMateriałoznawstwo, fizyka, chemia
Wymagania wstępneBudowa materii-podstawy
Opis ćwiczeńZapoznanie z tematyką realizowanych ćwiczeń, materiałami przeznaczonymi do badań, urządzeniami i oprzyrządowaniem oraz przepisami BHP obowiązującymi w pracowni laboratoryjnej. Przedstawienie zasad wykonywania sprawozdań z badań laboratoryjnych, oraz zaliczania ćwiczeń (sylabus). Charakterystyka oraz oznaczenie podstawowych właściwości strukturalnych, fizycznych (gęstość, gęstość pozorna, szczelność, porowatość) oraz chemicznych wybranych materiałów budowlanych. Badania cech zewnętrznych i mechanicznych ceramiki budowlanej. Ocena klasy cegły budowlanej. Badanie normowe kruszyw do betonu. Wykonywanie wybranych oznaczeń normowych spoiw budowlanych.
Opis wykładówMateriały budowlane – klasyfikacja i właściwości (fizyczne, chemiczne i mechaniczne). Struktura i właściwości podstawowych grup materiałów budowlanych. Czynniki determinujące trwałość materiałów budowlanych. Zagadnienia normalizacyjne w ocenie jakości materiałów budowlanych. Metale, stopy metali, właściwości, wyroby z metali. Naturalne materiały kamienne. Ceramika budowlana. Kruszywa budowlane i drogowe. Mineralne spoiwa budowlane. Zaczyny i zaprawy budowlane. Drewno i materiały drewnopochodne. Materiały termoizolacyjne
Cel kształceniaZapoznanie studentów z klasyfikacją materiałów budowlanych, własnościami i zastosowaniem. Materiały stosowane współcześnie i perspektywy przyszłości.
Literatura podstawowa1) Stefańczyk Bogusław-red., Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane , t. T.I, Arkady, Warszawa, 2008, s. 926 2) Szymański E., Materiały Budowlane , t. T. I i II, OWPW, 2008 3) Osiecka E., Materiały Budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa, OWPW, 2005, s. 118 4) Małolepszy J. i inni, Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwo AGH, 2010, s. 530 5) Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych , Skrypt uczelniany AGH, 2000
Literatura uzupełniająca1) Osiecka E., Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne, OWPW, 2005, s. 266 2) Osiecka E., Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło, OWPW, 2010, s. 254
Uwagi