Praca dyplomowa

Diploma thesis

2022Z

Kod przedmiotu2811S1-MK-PRDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi