Metody obliczeniowe

Computational methods

2022Z

Kod przedmiotu2811S1-MOBL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Kincaid, W. Cheney, 2006r., "Analiza numeryczna", wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2) Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., 2003r., "Metody Numeryczne", wyd. WNT, Warszawa, 3) E. Majchrzak, B. Mochnacki, 2004r., "Metody Numeryczne, Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy", wyd. Wydanie Politechniki Śląskiej, Gliwice, 4) A. Szatkowski, J. Cichorz, 2002r., "Metody Numeryczne, Podstawy teoretyczne.", wyd. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca
Uwagi